Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu z przyjemnością informuje, że 13 grudnia 2017r. w wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego odbędzie się Jubileuszowa XXV edycja Festiwalu „PROMOCJA ZDROWIA W SZTUCE TEATRALNEJ DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ – WYBIERAM ZDROWIE”.

Festiwal jest elementem realizowanego w szkołach programu, którego celem jest wzrost poziomu wiedzy dzieci i młodzieży na temat zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie zdrowia oraz zintegrowanie środowiska szkolnego na rzecz promowania zdrowia.

          Program składa się z kilku etapów: edukacyjnego, pracy nad sztuką teatralną, eliminacji oraz etapu festiwalowego. Eliminacje odbywają się w obecności widzów
w poszczególnych szkołach biorących udział w festiwalu. Najlepsze zespoły biorą udział              w finale mającym co roku miejsce w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. Komisja konkursowa ocenia spektakle pod względem trafności argumentacji w promocji zdrowia               i walorów artystycznych.

Zagadnienia podejmowane  w sztukach teatralnych proponowane  są  do wyboru  w obszarze celów Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.  Zagadnienia obejmują                       w szczególności :

- profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych/ szczególnie alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków w tym tzw. dopalaczy/, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

- kształtowanie umiejętności dokonywania wyboru zachowań korzystnych dla zdrowia własnego     i innych , promocja zdrowego stylu życia

- profilaktykę problemów zdrowia psychicznego

- ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu zamieszkania, rekreacji oraz nauki.

 

         Najważniejszy jest fakt, że to młodzież za pośrednictwem sceny komunikuje się ze swoimi rówieśnikami. Większość spektakli jest przygotowywana przez dzieci i młodzież z udziałem nauczycieli co przekłada się na promowany obecnie model pracy metodą projektu. Dzięki temu uczniowie poprzez sztukę mają okazję mówić o zdrowym stylu życia, równowadze umysłowej, mogą wyrazić swoje przemyślenia na temat profilaktyki uzależnień. Zagadnienia takie jak przyjaźń, miłość, tolerancja, wpływ rodziny na kształtowanie młodego człowieka również nie są obce tematyce prezentowanych spektakli.

Program wśród dzieci i młodzieży cieszy się ogromną popularnością. Do tej pory w eliminacjach przedstawiono 551 sztuk, w których swoimi umiejętnościami aktorskimi mogło się popisać 8585 uczniów. Na deskach Teatru Dramatycznego zaprezentowało
się  4 398 młodych artystów tworzących 345 zespołów. Ogólny zasięg programu na wszystkich etapach to ponad 97 000 uczniów, nauczycieli i rodziców.  

Pomysł na zorganizowanie takiej formy edukacji zdrowotnej zrodził się dwadzieścia dwa lata temu w Oddziale Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu i do tej pory jest realizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wałbrzychu i PTOZ Oddział Terenowy w Wałbrzychu
przy wsparciu Miasta Wałbrzych.

Na przestrzeni lat na deskach teatru zaprezentowano wiele pięknych i wartościowych sztuk, z których jedna – pantomima mówiąca o AIDS, zrobiła tak ogromne wrażenie,
że została wyświetlona w trakcie Światowej Konferencji zorganizowanej z okazji obchodów Dnia Walki z AIDS. Kolejna, „Makowa panienka” poruszająca tematykę narkomanii, w szczególny sposób zainteresowała dyrekcję Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, dzięki czemu młodzi aktorzy otrzymali propozycję zagrania w profesjonalnej sztuce. Drugi Festiwal bardzo pamiętny dla nas ponieważ gościł na nim Główny Inspektor Sanitarny .Festiwal połączony był z  konferencją „Formy artystyczne w promocji zdrowia” .

Przy współudziale 2 programu Telewizji Polskiej zorganizowano Festyn Zdrowia w dzielnicy Podzamcze w Wałbrzychu, gdzie prezentowano cztery spektakle festiwalowe.

Festiwal zataczał coraz szersze kręgi. Powstał program edukacyjny, mający na celu edukację w zakresie promocji zdrowia oraz inspirowanie środowisk lokalnych do działań na rzecz zdrowia. Rozszerzono tematykę w oparciu o Narodowy Program Zdrowia i zwrócono uwagę na  środowiskowy charakter przedsięwzięcia.

Festiwal stanowił od tej pory końcowy element całorocznej edukacji prozdrowotnej w szkole.

W dalszych latach  idea promowania zdrowia poprzez sztukę teatralną rozwijała się przechodząc nasze oczekiwania.

Zrodził się pomysł  zorganizowania ogólnopolskiego  festiwalu . W 2005 roku PSSE we Wrocławiu z naszym skromnym udziałem zorganizowała Ogólnopolski Przegląd sztuk teatralnych „ Porozmawiajmy o AIDS” i ta forma jest kontynuowana w niektórych  ośrodkach w Polsce.

Program z założenia promuje zachowania pozytywne, skłania  do optymistycznego spojrzenia na otaczającą  rzeczywistość. Od początku niesie przesłanie dla młodych ludzi , że od nich samych, ich świadomych wyborów zależy w dużym stopniu zachowanie zdrowia.

Realizacja programu kończącego się festiwalem sztuk teatralnych przynosi wymierne efekty. Należą do nich:

·         aktywizacja dzieci i młodzieży na rzecz działań związanych ze zdrowiem

·         aktywizacja nauczycieli – cała społeczność szkolna realizuje zadania programowe

·   możliwość przekazywania wiedzy o zdrowiu w ciekawej formie, językiem dzieci i młodzieży (ich własne pojmowanie poruszanej problematyki)

·         zainteresowanie rodziców wydarzeniem związanym z promowaniem zdrowia

·  nadanie działaniom związanym z promocją zdrowia “dużego formatu” (występy festiwalowe w Teatrze Dramatycznym), a tym samym zainteresowanie szerokiego kręgu odbiorców, władz lokalnych, dziennikarzy itp.

·         włączenie środowisk artystycznych do działań na rzecz zdrowia,

·         możliwość wykorzystania sztuk teatralnych do innych działań edukacyjnych,

·         pozyskanie liderów zdrowia do działalności długofalowej (dzieci i młodzież ucząc się ról, identyfikując się z odgrywanymi postaciami, łatwiej przyswajają wiadomości   i lepiej przekazują uzyskaną wiedzę rówieśnikom),

·         możliwość sprawdzenia w jakim stopniu realizowane programy zdrowotne w szkole są rozumiane i przyjęte przez dzieci i młodzież.

Ważnym efektem realizacji programu jest powstanie trwałych lokalnych koalicji do działań na rzecz zdrowia. Duże  zainteresowanie programem ze strony szkół, instytucji i organizacji współpracujących, mass mediów, jak również jakość merytoryczna spektakli oraz wspaniała atmosfera w czasie trwania festiwalu są najcenniejszymi efektami realizacji projektu.

Mamy nadzieję, że w trakcie tegorocznego Festiwalu panować będzie równie wspaniała atmosfera jak w trakcie poprzednich edycji oraz będziemy świadkami ujawnienia się wielu wyjątkowych talentów aktorskich.