Tytoń niszczy serca

Wybierz życie, nie tytoń.

31 maja 2018

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

 

 

               Każdego roku dzień 31 maja obchodzony jest przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i jej partnerów, jako Światowy Dzień bez Tytoniu.  

Hasłem Światowego Dnia Bez Tytoniu 2018 jest "Tytoń i choroby serca. Wybierz życie, nie tytoń.” Kampania ma na celu zwiększenie świadomości na temat:

Ø  wpływu tytoniu na serce i występowanie chorób sercowo-naczyniowych,

Ø  działań, które kluczowi odbiorcy, w tym rządy i społeczeństwo, mogą podjąć w celu zmniejszenia ryzyka dla zdrowia serca powodowanego przez tytoń.

Używanie tytoniu jest ważnym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu i chorób naczyń obwodowych.

Pomimo informacji o szkodliwości tytoniu dla zdrowia serca i dostępności wielu rozwiązań mających na celu zmniejszenie liczby zgonów i chorób, świadomość wśród dużej części społeczeństwa, o tym, że tytoń jest jedną z głównych przyczyn chorób sercowo-naczyniowych, jest niewielka.
Choroby sercowo-naczyniowe zabijają więcej osób niż jakakolwiek inna przyczyna śmierci na całym świecie, a palenie tytoniu i narażenie na bierne palenie tytoniu są powodem około 12% wszystkich zgonów z powodu chorób serca. 
Światowa epidemia tytoniu zabija każdego roku ponad 7 milionów ludzi, z czego blisko 900 000 to osoby niepalące umierające z powodu biernego palenia. 

W trosce o zdrowie serca należy pamiętać, że nie ma „bezpiecznej” ilości wypalanych papierosów. Już wypalanie kilku sztuk dziennie powoduje wzrost ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia!

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Sekcja Oświaty Zdrowotnej
Promocji Zdrowia zachęca do odstawienia lub ograniczenia ilości wypalanych papierosów, ponieważ każde z tych rozwiązań będzie korzystne dla zdrowia.