Światowy Dzień Zdrowia 2019

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) powstała na kanwie przekonania, że wszyscy ludzie powinni móc korzystać z prawa do najwyższego możliwego poziomu zdrowia. Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest corocznie od 1950 r.  7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. Sugerowanym Tematem Światowego Dnia Zdrowia 2019 jest uniwersalny dostęp do opieki zdrowotnej (Universal Health Coverage - UHC), ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu podstawowej opieki zdrowotnej – POZ.
Jest to kontynuacja ubiegłorocznego tematu Światowego Dnia Zdrowia.

Co najmniej połowa światowej populacji nie otrzymuje świadczeń zdrowotnych, których potrzebuje, zaś około 100 milionów ludzi musi mierzyć się ze skrajnym ubóstwem spowodowanym koniecznością ponoszenia z własnej kieszeni wydatków na opiekę zdrowotną. Przekonanie, że wszyscy ludzie powinni mieć możliwość osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu zdrowia powoduje, że tegoroczne święto mocno koncentruje się na temacie Powszechnej Opieki Zdrowotnej oraz Powszechnych Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Podstawowa opieka zdrowotna powinna być pierwszym ogniwem w kontaktach z systemem ochrony zdrowia. To na tym poziomie jednostki, rodziny i społeczności powinny uzyskiwać większość świadczeń, począwszy od działań profilaktycznych, aż po leczenie, rehabilitację oraz opiekę paliatywną. Co ważne podstawowa opieka zdrowotna powinna zapewniać dostęp do świadczeń jak najbliżej ludzi - w miejscach gdzie pracują i żyją.

      Światowa Organizacja Zdrowia wzywa do zaangażowania w konkretne działania służące poprawie zdrowia. Światowy Dzień Zdrowia jest okazją do globalnych i lokalnych działań, dyskusji na temat sposobów osiągnięcia najwyższego  możliwego poziomu zdrowia dla wszystkich ludzi.