XXIV FESTIWAL

„PROMOCJA ZDROWIA W SZTUCE  TEATRALNEJ

DZIECIĘCEJ  I MŁODZIEŻOWEJ - WYBIERAM ZDROWIE”

 

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu informuje, że w dniu 06 grudnia  2016 r. w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu odbędzie się XXI  Festiwal „PROMOCJA ZDROWIA W SZTUCE TEATRALNEJ DZIECIĘCEJ  I MŁODZIEŻOWEJ - WYBIERAM ZDROWIE”

      Program realizowany jest od wielu lat przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wałbrzychu i PTOZ Oddział Terenowy w Wałbrzychu przy wsparciu Miasta Wałbrzych.  O naszym  programie informowano w wielu mediach, min.  w Ogólnopolskim Biuletynie Inspekcji Sanitarnej oraz Biuletynie Krajowego Centrum  ds. AIDS „Kontra” . Program był prezentowany również na wielu konferencjach, min. Ogólnopolskiej Konferencji: "Nowe standardy    i formy pracy promotora zdrowia".

Przez wiele lat realizacji otrzymywaliśmy wsparcie od bardzo wielu instytucji min. Urzędu Marszałkowskiego, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, KC ds. AIDS, Urzędu Miejskiego mw Wałbrzychu i Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Najważniejsze dla nas było jednak to, że podczas festiwalowych prezentacji to młodzież za pośrednictwem sceny rozmawia z młodzieżą, to oni przekazują sobie wzajemnie swoje niepokoje, wątpliwości, systemy wartości. Jest to tym cenniejsze, że większość spektakli była przygotowywana od początku przez dzieci i młodzież z udziałem nauczycieli co przekłada się na promowany obecnie model pracy metodą projektu.

Kompleksowe podejście do zagadnień zdrowia, uwzględnienie szkoły jako siedliska, gdzie młodzi ludzie uczestniczą w działaniach na rzecz rozwiązywania własnych problemów zdrowotnych oraz długofalowy charakter programu przesądza o jego wysokiej efektywności.

Wystawiając sztuki własnego pomysłu dzieci i młodzież wypowiadają się w nich przeciw uzależnieniom, mówią o zdrowym stylu życia, profilaktyce HIV/AIDS, higienie zdrowia psychicznego, zwracają uwagę na potrzebę miłości, przyjaźni, tolerancji, wpływ rodziny i stosunków w niej panujących na kształtowanie młodego pokolenia, dokonywanie właściwych wyborów, przemoc wśród młodzieży.

Mimo, że program z założenia promuje zachowania pozytywne, trudno nakłonić młodzież do optymistycznego spojrzenia na otaczającą ich rzeczywistość. Cieszy natomiast to, że dzieci i młodzież dokładnie wiedzą, że od nich samych, ich świadomych wyborów zależy w dużym stopniu zachowanie zdrowia.

Realizacja programu kończącego się festiwalem sztuk teatralnych przynosi wymierne efekty. Należą do nich:

·       aktywizacja dzieci i młodzieży na rzecz działań związanych ze zdrowiem

·       aktywizacja nauczycieli – cała społeczność szkolna realizuje zadania programowe

·  możliwość przekazywania wiedzy o zdrowiu w ciekawej formie, językiem dzieci i młodzieży (ich własne pojmowanie poruszanej problematyki)

·     zainteresowanie rodziców wydarzeniem związanym z promowaniem zdrowia

· nadanie działaniom związanym z promocją zdrowia “dużego formatu” (występy festiwalowe w Teatrze Dramatycznym), a tym samym zainteresowanie szerokiego kręgu odbiorców, władz lokalnych, dziennikarzy itp.

·      włączenie środowisk artystycznych do działań na rzecz zdrowia,

·      możliwość wykorzystania sztuk teatralnych do innych działań edukacyjnych,

·      pozyskanie liderów zdrowia do działalności długofalowej (dzieci i młodzież ucząc się ról, identyfikując się z odgrywanymi postaciami, łatwiej przyswajają wiadomości i lepiej przekazują uzyskaną wiedzę rówieśnikom),

·     możliwość sprawdzenia w jakim stopniu realizowane programy zdrowotne w szkole są rozumiane i przyjęte przez dzieci i młodzież.

 

Ważnym efektem realizacji programu jest powstanie trwałych lokalnych koalicji do działań na rzecz zdrowia. Duże  zainteresowanie programem ze strony szkół, instytucji i organizacji współpracujących, mass mediów, jak również jakość merytoryczna spektakli oraz wspaniała atmosfera w czasie trwania festiwalu są najcenniejszymi efektami realizacji projektu.

 

Program:       

XXIV FESTIWALU – PROMOCJA ZDROWIA W SZTUCE TEATRALNEJ DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ „WYBIERAM ZDROWIE”

06  grudnia  2016r.  /wtorek /

 

 Otwarcie  Festiwalu – godz. 09.00

 

w Danuta Marosz      –   Dyrektor Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu

w Małgorzata Bąk    –   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu

w Grażyna Chaszczewska – Wojtas  -   Kierownik  Sekcji  Oświaty  Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Wałbrzychu

 

KOLEJNOŚĆ  PREZENTACJI

 

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3     „Ekologiczna rzecz o zdrowiu ”              -  20 min

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28    „ Sieć ”                                                 -  20 min

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37    „ Klaps, gruszka czy piegi  ”                  -  15 min

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1     „ O zdrowie dbamy bo jedno mamy ”    -  20 min   

                             

PRZERWA

 

Zespół Szkół Muzycznych                    „ Kocham świat na czysto ”                    - 20 min

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi    „ Oto Człowiek ”                          - 20 min  

Publiczne Gimnazjum nr 6                 „ Współczesna tragedia w trzech aktach ”        -  15 min

Zespół Szkół nr 1  PG 12          „ Jednak jestem ”                                                -  20 min

Gminny Zespół Szkół nr 2       „ Misja”                                                                -  15 min

                      

PRZERWA

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród