Program edukacyjny

„Moje dziecko idzie do szkoły”


 

Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły” skierowany jest do dzieci klas pierwszych , klas „0”, ich rodziców i opiekunów.

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz ich przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym. Broszura dla rodziców i nauczycieli przedszkolnych zawiera następujące treści:

  • Żywienie dziecka w wieku szkolnym, zapobieganie nadwadze i otyłości, znaczenie śniadań w zbilansowanej diecie.

  • Higiena jamy ustnej.

  • Prawidłowa postawa ciała dziecka.

  • Środowisko szkolne: rozkład zajęć lekcyjnych, oświetlenie w salach lekcyjnych,  ciężar plecaków/tornistrów, stanowisko pracy ucznia.

  • Ochrona wzroku dziecka.

  • Prawidłowy rozwój mowy u dziecka.

  • Zdrowie psychiczne dziecka.

  • Bezpieczeństwo dziecka.

  • Dziecko ma prawo do czystego powietrza wokół siebie.