Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”

 

Program "Czyste powietrze wokół nas" jest jedną z kilku form realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu. Stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych i jest adresowany do:

  • dzieci w wieku 5 – 6 lat, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach,
  • rodziców i opiekunów dzieci.

Cele główne programu to:

  • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy,
  • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe:

 

  • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego,
  • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
  • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów,
  • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.