Nie pal przy mnie, proszę

Program edukacji antytytoniowej dla uczniów
klas I-III szkół podstawowych

  

Program „Nie pal przy mnie, proszę” przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Stanowi on drugi poziom cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci. W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia.

 

       Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie
u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.