Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły
podstawowej i gimnazjum

Znajdź właściwe rozwiązanie

 

Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” kierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych oraz ich rodziców. Jego głównym założeniem jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

 

Cele szczegółowe programu to:

o   Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia.

o   Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza

o   Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy.

o   Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami. 

o   Uczenie umacniania poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.