Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

 

Program Edukacyjny: „ARS, czyli jak dbać o miłość” realizowany jest w ramach w ramach Profilaktycznego Programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu
i innych środków psychoaktywnych”
współfinansowanego z funduszy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Program adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Głównym celem programu jest ograniczenie skutków zdrowotnych i społecznych używania substancji psychoaktywnych (np. alkoholu, tytoniu, narkotyków i dopalaczy). Młodzież uczestnicząca w programie pogłębia wiedzę na temat wpływu środków psychoaktywnych na relacje międzyludzkie oraz dokonywanie ważnych wyborów życiowych, w tym pełnienie ról rodzicielskich.

 

 

Więcej informacji zamieszczono na platformie internetowej projektu: www.zdrowiewciazy.pl