Pilotażowy program antytytoniowej edukacji

dla uczniów klas IV szkół podstawowych. 

  

     Program stanowi źródło rzetelnej wiedzy na temat zagadnień dotyczących palenia tytoniu i ukazuje korzyści wynikające z niepalenia papierosów. Forma programu sprzyja wzmacnianiu poczucia własnej wartości, przygotowuje do świadomych wyborów w obszarze własnego zdrowia oraz sprzyja wyrażaniu własnych oczekiwań i opinii. W zakresie realizacji edycji pilotażowej współpracowano z Publiczną Szkołą Podstawową nr 30 w Wałbrzychu. Przeprowadzono szkolenie z zakresu realizacji programu, przekazano materiały oraz przeprowadzono wizytację i podsumowanie realizacji.