Procedura "Niebieskie Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Najwyższa Izba Kontroli we współpracy z Instytutem Psychologii Zdrowia opracowała poradnik dotyczący procedury Niebieskich Kart.

 

 

Dla wyższej rozdzielczości:

Mozilla Firefox: Prawy Przycisk Myszy > "Pokaż obraz"
Google Chrome: Prawy Przycisk Myszy > "Otwórz grafikę w nowej karcie"