Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne ogłosiły konkurs pt. „Oddal to”.

Konkurs ma na celu zainteresowanie młodzieży zdrowym stylem życia, ma się przyczynić do wzrostu znaczenia roli profilaktyki chorób oraz edukacji prozdrowotnej. Konkurs jest kierowany do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Szkoły mają za zadanie przygotowanie pracy artystycznej z wykorzystaniem zdjęć wykonanych za pomocą aplikacji na telefon „Oddal to” (np. kolaże, infografiki,  plakaty, animacje). Aplikację na telefon można pobrać na stronach sklepu Google play lub App Store. Pracę zapisaną na nośniku cyfrowym, należy przesłać na adres Głównego Inspektoratu Sanitarnego do dnia 30 września 2016r.

Przewidziano również część konkursu przeznaczoną dla ogółu społeczeństwa – zdjęcie zrobione za pomocą aplikacji „Oddal to” należy przesłać do dnia 30 września 2016r. poprzez dedykowaną stronę internetową www.oddalto.gis.gov.pl.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie internetowej www.oddalto.gis.gov.pl.