23.07.2019 r.

Zapraszamy pracowników usług pozamedycznych (fryzjerów, kosmetyczki, tatuażystów) na szkolenie online w zakresie prewencji HCV.

Szkolenie dotyczy profilaktyki zakażeń przenoszonych drogą krwi (HCV, HBV, HIV) w zakładach usługowych- np. salonach kosmetycznych, fryzjerskich oraz studiach tatuażu.
Szkolenie online dostępne jest na stronie
http://www.hcv.pzh.gov.pl/Page/platforma-e-learningowa-1

Serdecznie zapraszamy!


21.02.2017 r.

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu udostępnia do wykorzystania „Wytyczne dotyczące wymagań sanitarno-higienicznych dla saun” opracowane przez Zakład Higieny Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w 2016 r.

 

Pobierz: „Wytyczne dotyczące wymagań sanitarno-higienicznych dla saun” 


05.07.2016 r.

Jak wybrać autoklaw do gabinetu kosmetycznego?

 

Autoklaw w salonie kosmetycznym musi umożliwiać kontrolę prowadzonych procesów pod względem fizyko-chemicznym i biologicznym. Podstawowe kontrolowane parametry to temperatura i ciśnienie podczas procesu oraz skuteczność sterylizacji potwierdzona paskami wskaźnikowymi i testem SPORAL A.

Przy wyborze autoklawu należy dostosować jego klasę i pojemność do rodzaju i ilości sterylizowanych narzędzi. Zalecane są sterylizatory umożliwiające pakietowanie sprzętu, ze względu na możliwość jego późniejszego przechowywania w sterylnych warunkach. Istotnym jest również skuteczne suszenie wkładów pakietowanych po procesie sterylizacji. W gabinetach kosmetycznych zalecane są autoklawy klasy S i B ze względu na możliwość pakietowania i suszenia próżniowego.

Przy zakupie autoklawu należy zwrócić szczególną uwagę czy posiada on następującą dokumentację:

·         Certyfikat CE zgodny z dyrektywą europejską 93/42/EEC z dnia 14 czerwca 1993 r.

·         Certyfikat na zawór bezpieczeństwa.

·         Rysunek techniczny komory sterylizacyjnej, wymagany przy rejestracji w UDT.

·         Instrukcja obsługi w języku polskim.

·         Paszport techniczny.

Klasyfikacja autoklawów – małych sterylizatorów parowych związana jest z europejską normą EN 13060. Wynika z niej, że wszystkie autoklawy wprowadzane na rynek europejski powinny być sklasyfikowane przez producentów pod kątem typów ładunków oraz rodzajów cykli, dla których dany autoklaw jest konstruowany. W każdym przypadku, niezależnie od klasy urządzenia musi on zachować parametry krytyczne takie jak: temperatura, ciśnienie i czas. Standardy, które muszą być zachowane niezależnie od programu i rodzaju autoklawu, określone przez normę EN 13060 w tym zakresie to:

  • temperatura 121°C i ciśnienie 1,1 bar,
  • temperatura 134°C i ciśnienie 2,1 bar.

Czas sterylizacji zależny od programu i temperatury, powinien być określony w instrukcji obsługi.

Wymagania dotyczące walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji parą wodną są określone w normie PN EN 554.

UWAGA!

 

Urządzenie „sterylizator kulkowy” nie spełnia wymogów do przeprowadzenia prawidłowego procesu sterylizacji sprzętu mogącego naruszać ciągłość tkanek.