Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

Zmiana przepisów dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

1) Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jednolity ustawy o systemie oświaty w Dz. U. z 2015 r. poz. 2156), natomiast od 6 kwietnia 2016 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452). Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

W ww. rozporządzeniu określono m.in.:

  • termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, jego formy, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia,
  • liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy,
  • termin przekazania karty wypoczynku oraz wzór tej karty,
  • obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku,
  • obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkoły i placówki, który nie wymaga zgłoszenia do kuratora oświaty,
  • wzór karty kwalifikacyjnej.

Wejście w życie nowych przepisów oznacza, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.) przestało obowiązywać.                                                                                                                     

2) Od czerwca 2016 r. obowiązuje znowelizowana Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami

Czytaj więcej...

 

Ocena wypoczynku

Czytaj więcej...