Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu sprawowuje nadzór nad przestrzeganiem ustawowego zakazu wytwarzania  i wprowadzania do obrotu środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Komórką odpowiedzialną za realizację tych zadań jest oddział Higieny Pracy.