Obowiązkowe szczepienia ochronne w Polsce uregulowane są aktami prawnymi:


 

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2011r.  Nr 182, poz.1086 z póż. zm.) 
  • Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 października 2015 roku w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2016 (Dz. Urz. Ministra Zdrowia z 2015 r. poz.63) 

Załącznik do ww. komunikatu -Program Szczepień Ochronnych  na rok 2016- ogłoszony został na podstawie art. 17 ust 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.).

Programie Szczepień Ochronnych nastąpiły istotne zmiany dotyczące szczepień przeciwko poliomyelitis oraz krztuścowi, tj.:

Wprowadzono dawkę przypominającą szczepienia przeciwko krztuścowi w 14 roku życia szczepionką przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi ze zmniejszoną dawką toksoidu błonicy i bezkomórkowych komponentów krztuśca (dTap).

Wskazano, że po dniu 31 marca 2016 r. nie wolno stosować szczepionki przeciw poliomyelitis zawierającej żywe atenuowane szczepy wirusa polio (OPV), a od dnia 1 kwietnia 2016 roku należy szczepić dzieci w 6 roku życia wyłącznie szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1, 2, 3 typ wirusa). 

Ponadto wskazano alternatywny schemat realizacji szczepień przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis oraz Haemophilus influenzae typu b w przypadku dostępności szczepionki skojarzonej DTaP – IPV – Hib można stosować ją do szczepienia podstawowego.